En konkurrenskraftig svensk flygindustri

Motion 2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:612

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

En konkurrenskraftig svensk flygindustri

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Sverigedemokraternas vision för en konkurrenskraftig svensk flygindustri

2.1 Vision

3 Sveriges flygindustri

4 Flygindustrins historiska betydelse

5 Konkurrens inom flygindustrin

6 Sverigedemokraternas särskilda prioriteringar för en konkurrenskraftig flygindustri

6.1 Nej till flygskatt

7 Svensk flygindustri i Europa och på den inre marknaden

8 Stärkt infrastruktur för svenskt flyg

8.1 Investeringsstöd till flygplatser

8.2 Bygg ut Arlanda flygplats

8.3 Bevara Bromma flygplats

8.4 Omförhandla Sverigeförhandlingen

8.5 Riksintresseflygplatser

9 Trygg och säker flygindustri

9.1 Neutral arbetsuniform på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)