En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:615

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

En konkurrenskraftig svensk järnväg

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Sverigedemokraternas vision för en konkurrenskraftig svensk järnväg

2.1 Vision

3 Järnvägens betydelse i dagens samhälle

4 Järnvägens betydelse i ett historiskt perspektiv

5 Konkurrens på spåren

6 Sverigedemokraternas särskilda prioriteringar för en konkurrenskraftig järnväg

6.1 Marknadspott

6.2 Underhåll av kontaktledningar

6.3 Förstatligande av underhållet

6.4 Sverigeförhandlingen

6.5 Prioriterade sträckningar

6.5.1 Maria–Helsingborg

6.5.2 Göteborg–Borås

6.5.3 Lund–Hässleholm

6.5.4 Hässleholm–Kristianstad

6.5.5 Norrbotniabanan

6.5.6 Ostkustbanan

6.5.7
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (69)