En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:1122

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Sverigedemokraternas vision för en konkurrenskraftig svensk sjöfart

1.1 Vision

2 Svensk sjöfarts betydelse

3 Sjöfartens historiska betydelse

4 Konkurrens inom sjöfarten

5 Sverigedemokraternas särskilda prioriteringar för en konkurrenskraftig sjöfart

5.1 Riktig sjöfartsmiljard

5.2 Ta bort farledsavgifter och se över lotsavgifter

5.3 Sjöfartsverkets roll

5.4 Tonnageskatt

6 Internationellt och europeiskt samarbete

6.1 Internationella sjöfartsorganisationer

6.2 Svensk sjöfart i Europa och på den inre marknaden

7 Stärkt infrastruktur för svensk sjöfart

7.1 Farledsfördjupningar

7.2 Slussar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)