En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2019/20:614 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:614

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

En konkurrenskraftig svensk sjöfart

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Sverigedemokraternas vision för en konkurrenskraftig svensk sjöfart

2.1 Vision

3 Svensk sjöfarts betydelse

4 Sjöfartens historiska betydelse

5 Konkurrens inom sjöfarten

6 Sverigedemokraternas särskilda prioriteringar för en konkurrenskraftig sjöfart

6.1 Inrätta ett sjöfartsråd

6.2 Sjöfartsverket

6.3 Ta bort farledsavgifter och se över lotsavgifter

6.4 Sjöfartsverkets roll

6.5 Tonnageskatt

6.6 Stämpelskatt

7 Internationellt och europeiskt samarbete

7.1 Internationella sjöfartsorganisationer

8 Svensk sjöfart i Europa och på den inre marknaden

9 Stärkt infrastruktur för svensk sjöfart

9.1 Farledsfördjupningar

9.2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)