En liberal bostadspolitik

Motion 2005/06:Bo298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Folkpartiets förslag för kontinuerligt bostadsbyggande där bostadskonsumenten står i fokus:

Riv hindren för nyproduktion

Det bostadspolitiska målet behöver ändras och utgå från konsumenten

Flyttkedjor behövs för att frigöra billiga bostäder till bl.a. unga

Skärpt konkurrens inom byggandet för att pressa produktionskostnaderna

Bättre upphandlingskompetens och översyn av lagen om offentlig upphandling

Förebygg brist på arbetskraft inom byggbranschen – satsa även på kvinnor och se möjligheterna med utländska företag och arbetskraft

Stärkt konsumentstöd och ökad information till konsumenter

Ett nyproduktionspaket för hyresrätter skapar förutsättningar

En reformerad hyressättning för nyproduktion

Bostadspolitik för ökad egenmakt

Ny statlig markpolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)