En modern politik för arbete

Motion 2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2007/08:A400

av Mona Sahlin m.fl. (s)

En modern politik för arbete

s12001

Sammanfattning

Det går bra för Sverige. Men fortfarande märks inte de goda tiderna för alla. Långtidsarbetslösheten biter sig fast. Regeringen försitter de chanser som högkonjunkturen ger att ta tag i dessa problem och stötta dem som står längst från arbetsmarknaden tillbaka till arbete. I stället för att utveckla och höja kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska insatserna har antalet programplatser minskat. En tredjedel av det statliga anslaget, 600 miljoner kronor, till vuxenutbildning har tagits bort. Regeringen har också stoppat den fortsatta utbyggnaden av högskolan. Långtidsarbetslösheten är en direkt konsekvens av regeringens politik.

Det egna arbetet är grunden för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)