En modern politik för nutidens familjer

Motion 2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2007/08:Sf323

av Mona Sahlin m.fl. (s)

En modern politik för nutidens familjer

s68010

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 En modern politik för nutidens familjer 3

4 Arbetslinjen och den svenska tvåförsörjarmodellen – grundpelare för trygghet och välfärd 5

5 Vårdnadsbidraget vänder utvecklingen bakåt 7

6 Med siktet mot ett jämställt föräldraskap 8

6.1 En jämställdhetsbonus istället för vårdnadsbidrag 10

6.2 Bättre stöd till gravida och nyblivna föräldrar 10

6.3 Föräldrautbildning med jämställdhetsprofil 12

7 Kvinnors villkor i arbetslivet 12

7.1 Visstidsanställningar 14

7.2 Förändringarna i a-kassan missgynnar kvinnor 15

7.3 Förstärkt anställningsskydd för föräldralediga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)