En modern public service och medielagstiftning

Motion 2011/12:Kr222 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modernisering av public service-uppdraget och dess finansiering.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av medielagstiftningen.1

1 Yrkande 2 hänvisat till KU.

Motivering

Genom de senaste årens teknikutveckling och kommersiella kanalers introduktion i Sverige för ett par decennier sedan är det angeläget att public service moderniseras på flera plan. Uppdraget som sådant bör renodlas så att public service blir värdigt dess eget namn – med fokus på samhällsinformation såsom nyheter, faktaprogram, samhällsdebatt, vetenskap m.m. snarare än stora underhållningssatsningar. Dagens finansiering är ålderdomlig och ineffektiv. Dessutom bör innehav av dator, mobil eller dvd-spelare inte bestraffas med tvång att betala tv-avgift. Det behövs en ny finansieringsmodell som betalas via skattesedeln.

Med den konvergens som nu sker inom medieområdet – tidningar erbjuder webb-tv, vi kan lyssna på radion via webben, vi kan se tv-program på internet antingen direkt eller i efterhand etc. – finns det behov av en mer enhetlig medielagstiftning som anpassas till nya digitala förutsättningar. I detta sammanhang är det av största vikt att teknikneutralitet sätts i centrum.

Det bör därför göras en översyn av möjligheten till en mer sammanbunden och teknikneutral lagstiftning på medieområdet. Public service-uppdraget bör renodlas och möjligheten till en modernisering av public service-uppdraget och dess finansiering bör ses över.

Stockholm den 27 september 2011

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)