En modern samepolitik

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:166

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En modern samepolitik

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Europarådets resolution om skydd för nationella minoriteter

5 Inrätta en sanningskommission

6 Repatriering av samiska kvarlevor

7 Nordisk samekonvention

8 Ratificera ILO 169

8.1 Girjasmålet

8.2 Samförstånd är vägen framåt

9 Implementera FN:s urfolksdeklaration

10 Konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

10.1 Regeringens förslag till konsultationsordning

10.2 Fritt informerat förhandssamtycke

11 Resurser till Sametinget, samebyar och samiska organisationer

12 Sametinget

13 Hot och hat mot samer

14 En modern samepolitik

15 Nationellt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-17 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)