En närvarande stat

Motion 2022/23:2279 av Nicklas Attefjord (MP)

av Nicklas Attefjord (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens regionala servicecenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De flesta kommuner har kommunala servicecenter dit medborgarna kan ta sig för att få hjälp av kommunens personal med allt ifrån bygglov till att ansöka om förskoleplats. Dessa servicecenter är ofta välbesökta och ett populärt komplement till digitala eller digitaliserade kommunala/offentliga servicetjänster.

Staten har under senare år satsat på en ökad regional/lokal närvaro med servicecenter men det är fortfarande långt ifrån en hundraprocentig täckning av Sveriges 290 kommuner. Det har länge funnits en debatt om att staten dragit sig tillbaka inte bara från kommuner utan även från stadsdelar, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden. Många människor upplever inte att statens myndigheter eller service finns nära dem; man möts av timslånga telefonköer eller instruktioner som man kanske inte förstår.

Att staten ska ha lokal närvaro med egna servicecenter i samtliga 290 kommuner och i alla stadsdelar är kanske inte ett rimligt mål men att man regelbundet besöker/bemannar kommunens servicecenter någon eller några dagar i veckan eller månaden hade gjort en stor skillnad. Med en sådan lösning skulle även människor som har svårt att ta sig längre sträckor eller av ekonomiska skäl inte kan åka flera mil få hjälp och stöd.

 

 

 

Nicklas Attefjord (MP)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)