En nationell lotsfunktion för större företagsetableringar

Motion 2020/21:2756 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en nationell lotsfunktion för större företagsetableringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ute i våra kommuner pågår en ständig välfärdsverkstad genom möten mellan olika före­tag och entreprenörer, som är värd uppmärksamhet och resurser eftersom det gynnar oss alla. Arbetstillfällen som skapas i denna välfärdsverkstad skapar livskvalité, god hälsa och skatteintäkter direkt in i välfärden vilken nationens alla medborgare har nytta av någon gång genom livets alla skeden.

Ett stort problem som både näringsliv och kommuner lyfter är svårigheterna att snabbt komma till rätt kontakt när man behöver hjälp med tillstånd och avtal som berör nationell nivå, för att komma vidare med etableringen. De upplever att man slussas runt mellan avdelningar, departement och ansvarsområden och värdefull tid går därmed till spillo.

En effektiv organisation för större företagsetableringar som driver på för att hand­läggningstiderna minimeras och att företagsärenden slutförs är oerhört viktigt för att möjliggöra fler arbetstillfällen och därmed stärka nationens BNP.

Det skulle därför vara värdefullt med en nationell lotsfunktion för större företagseta­bleringar med ansvar för att snabbt lotsa fram kommuner och företagare till rätt instans.

En sådan effektiv lotsfunktion, med tydligt uppdrag att kvalitetssäkra ärenden och samtidigt se till att tillstånd och avtal processas så snabbt som möjligt i samverkan mellan företaget, kommunen, regionen och den statliga nivån, skulle ge företag tydliga besked om vad som gäller och vilka tillstånd som behövs.

En tydlig lotsfunktion skulle också öka transparensen vid större företagsetableringar.

Syftet med en nationell lotsfunktion för större företagsetableringar är att bidra till att svenskt näringslivsklimat blir bättre och att fler företagsetableringar kommer till stånd.

Fler företagsetableringar skapar en behövlig tillväxt som skapar framtidstro och en bättre och tryggare välfärd för oss alla.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)