En nollvision för kvinnovåld

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD)

av Ebba Hermansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nollvision för kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots att Sverige toppar listorna över världens mest jämställda länder är mäns våld mot kvinnor fortsatt ett reellt problem, och ett hot mot jämställdheten som måste tas på största allvar. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) dödades 22 kvinnor av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med under 2018. Det är 22 kvinnor för mycket. Regeringen har som uttalad ambition att mäns våld mot kvinnor skall upphöra, vilket uttrycks i det sjätte av de jämställdhetspolitiska delmålen. Ambitionen är både bra och välbehövlig, men mer behöver göras för att få slut på det dödliga kvinnovåldet.

Ett steg i rätt riktning vore införandet av en nollvision för kvinnovåld. En nollvision som uttalat mål skulle ännu tydligare visa på frågans seriositet. Ingen skall någonsin behöva tvivla på huruvida samhället verkligen prioriterar denna fråga och ägnar den största möjliga uppmärksamhet. De kvinnor som utsätts skall kunna vara säkra på att samhället står på deras sida och ser deras desperation, och att den som utsatt dem kommer att straffas för det. En uttalad nollvision för kvinnovåld skulle bidra till arbetet med att fortsatt ligga i framkant när det kommer till jämställdhet, och påminna om att vi aldrig någonsin kan ta den för given.

Ebba Hermansson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)