En nollvision för mäns våld mot kvinnor

Motion 2020/21:1460 av Olle Thorell m.fl. (S)

av Olle Thorell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mäns våld mot kvinnor orsakar död och ofattbart lidande. Det är ett samhällsproblem som får alltför lite uppmärksamhet, och även om åtgärder har vidtagits, när det gäller både resurser och strategier för förebyggande och bekämpande av detta våld, så behöver frågan prioriteras ännu mer.

Inte sällan tvingas barn bevittna våldet, och kostnaderna för samhället är enorma. Situationen är oacceptabel och ovärdig ett av världens mest jämställda länder. Det här är ett samhällsproblem som förtjänar största möjliga politiska uppmärksamhet. Det är dags att skicka en tydlig signal till oss själva och alla andra – det är dags att införa en noll­vision för mäns våld mot kvinnor.

Våld i nära relationer pågår ofta i det tysta. Det kan vara maken eller sambon som slår, och våldet utövas ofta i hemmet. En nollvision skulle öka kännedomen om proble­met och öppna upp det offentliga samtalet. Fler skulle våga prata om sina erfarenheter, och förhoppningsvis skulle en nollvision på sikt förändra samtalstonen i både fikarum och skolor.

Den S-ledda regeringen har lagt fram en ny nationell strategi om mäns våld mot kvinnor och sett till att Sverige numera har den tuffaste sexualbrottslagstiftningen någonsin. Det är viktigt att fler gärningsmän som begår brott mot kvinnor ställs inför rätta. De förstärkningar som nu görs av polisen och övriga rättskedjan är välkomna, och det är viktigt att de ökade resurserna också riktas mot att utradera mäns våld mot kvinnor.

Under pandemin när mer tid tillbringas hemma riskerar våld i nära relationer att öka. Isolering kan medföra en längre tid utan avbrott tillsammans med våldsutövare samt att tillgång till stödinsatser försvåras. Därför avsatte regeringen 100 miljoner kronor under 2020 till civilsamhällesorganisationers arbete med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer. Stödet ska bidra till att lindra den förstärkta utsatthet som kan drabba dessa grupper om de exempelvis inte kan gå till jobbet eller skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i hemmet. Insatserna kan även få till ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper, till exempel kvinnor, barn och hbtq-personer som riskerar eller utsätts för våld inklusive hedersvåld.

I höstbudgeten 2020 förstärker regeringen arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten vid det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ska utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum.

Regeringen tillför också 180 miljoner kronor 2021 för att öka kunskapen och kompetensen när det gäller hedersrelaterat våld. Det kan handla om kompetensutvecklingsinsatser och myndighetsgemensamma uppdrag blanda annat för att öka samverkan mellan centrala aktörer, vilket i sin tur kan ge bättre resultat.

Det är viktigt att mer fokus läggs på det förebyggande och attitydförändrande arbetet – inte minst för att komma till rätta med hedersrelaterat våld och förtryck – och därför bör en nollvision för mäns våld mot kvinnor utformas och konkretiseras inom det socialpolitiska området. Det uttryckliga syftet bör vara att höja den generella kunskapsnivån och samla samhällets samtliga sektorer i en kraftfull motattack. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. En nollvision kan vara ett viktigt styrmedel i det arbetet.

Olle Thorell (S)

Adnan Dibrani (S)

Anders Österberg (S)

Björn Petersson (S)

Björn Wiechel (S)

ClasGöran Carlsson (S)

Dag Larsson (S)

Denis Begic (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ingemar Nilsson (S)

Isak From (S)

Jamal El-Haj (S)

Jasenko Omanovic (S)

Joakim Järrebring (S)

Joakim Sandell (S)

Johan Büser (S)

Jörgen Hellman (S)

Kalle Olsson (S)

Kenneth G Forslund (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Leif Nysmed (S)

Magnus Manhammar (S)

Markus Selin (S)

Mathias Tegnér (S)

Mats Wiking (S)

Mattias Jonsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Ola Möller (S)

Patrik Engström (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Petter Löberg (S)

Pyry Niemi (S)

Rikard Larsson (S)

Thomas Hammarberg (S)

Erik Ezelius (S)

Niklas Karlsson (S)

Hans Hoff (S)

Hans Ekström (S)

Abraham Halef (S)

Linus Sköld (S)

Mattias Vepsä (S)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)