En ny och modern tandläkarutbildning

Motion 2021/22:1575 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning av tandläkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder stor brist på tandläkare och har gjort så under lång tid. Tillgängligheten till tandvård ser idag väldigt olika ut beroende på var man bor i landet och många patienter tvingas vänta oacceptabelt länge för att få komma till tandvården. Att upprätthålla den regelbundna och förbyggande tandvården som är en av de viktigaste faktorerna för den framgång som svensk tandvård uppvisar riskeras när tandvården inte kan rekrytera den personal som behövs.

I en rapport från Socialstyrelsen i år redovisas att 17 regioner uppger att det råder brist på tandläkare. Det kan handla om erfarna tandläkare men också svårigheter att rekrytera nyutexaminerade. Några orsaker uppges vara pensionsavgångar och långa avstånd till lärosäten.

Regionerna och arbetsförmedlingen har länge rapporterat om brist på tandläkare.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, konstaterar i en prognos från maj 2021 att det om 15 år fortfarande kommer råda brist på tandläkare.

Tandläkarprogrammet finns idag på fyra orter, Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm.

För närvarande finns planer för att möta behovet av fler tandläkare där Jönköping University i samverkan med odontologiska institutionen vid Folktandvården Region Jönköpings län lämnat in en ansökan till  Universitetskanslerämbetet om examinationstillstånd för tandläkare. Jönköping University planerar att skapa en helt unik utbildning i Sverige med toppmodern teknik och digitalisering tillsammans med en omfattande klinisk praktik.

En avsiktsförklaring finns tecknad med regionerna i Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Östergötland, Värmland, Dalarna, Västmanland och Gävleborg.

Förslaget om att inrätta en ny och modern tandläkarutbildning bör övervägas som en viktig del för att komma tillrätta med tandläkarbristen som finns i hela landet. Det innebär också stärkta förutsättningar att klara målet om en jämlik tandvård av hög kvalitet och med god tillgänglighet.

Carina Ödebrink (S)

Diana Laitinen Carlsson (S)

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)