En ny Ölandsbro

Motion 2018/19:471 av Emma Carlsson Löfdahl (L)

av Emma Carlsson Löfdahl (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en innovationstävling kring en andra Ölandsbro och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en andra Ölandsbro och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ölandsbron har 50 år på nacken och ska, enligt planen, stå i ytterligare 50 år. Vad som står klart är dock att bron redan idag inte klarar av sitt ursprungliga uppdrag och inte lever upp till moderna krav på tungt trafikerade leder. Det finns inte längre någon cykelbana och det saknas mitträcke.

Trafikvolymerna har ökat och är idag långt större än vad konstruktörerna föreställde sig för 50 år sedan. Ölandsbrons årsdygnstrafik år 2017 var 18672 fordon, vilket är i paritet med den mycket bredare Öresundsbrons 20630 fordon. När bron invigdes räknade man med att drygt en miljon fordon skulle passera årligen. Nu är vi snart uppe i sju miljoner. Det är inte rimligt att vänta 50 år till på att en ny bro står klar.

En ny bro innan 2070 kommer kräva politiska initiativ på alla nivåer.

Ett sätt att starta processen är en tävling. I juli avgjordes exempelvis en innovationstävling på temat ”Hur skulle Öresundsbron kunna byggas med nollutsläpp av växthusgaser?”. Tävlingen arrangerades av bland andra Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Vinnova. Utmaningen bestod i att bygga utan utsläpp från betong- eller stålkonstruktioner, med minimering av materialåtgång med hjälp av innovativ design.

En anledning till att tävlingen hölls är att Sverige har antagit ett klimatramverk som innebär att Sverige ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045. Det är ungefär vid den tiden som en ny Ölandsbro bör finnas på plats. Det går inte att vänta till år 2070 som är planen för närvarande. Därför behövs en liknande innovationstävling, men för en ny Ölandsbro, som äger rum under denna mandatperiod. Klimatet är ännu en anledning till varför det är dags att börja planera för en ny Ölandsbro.

Med hänvisning till ovan bör regeringen ge Trafikverket i uppdrag att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en andra Ölandsbro.

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)