En ny sjukförsäkring

Motion 2020/21:1306 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:1306

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En ny sjukförsäkring

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

1.1 Bakgrund

2 Prevention

3 Mål och ambitioner med sjukförsäkringen

4 Sjukförsäkringen under coronakrisen

4.1 Karensavdraget

4.2 Riskgrupper

4.3 Starkare skydd för behovsanställda

4.4 Uppskjutna operationer under coronapandemin

5 En ny sjukförsäkring

5.1 Utredningar av sjukförsäkringspolitiken

5.2 Slopa rehabiliteringskedjan

5.3 En trygg och individanpassad sjukförsäkring

5.4 Öka möjligheterna att överklaga sjukförsäkringsärenden

5.5 Rätten att engagera sig ideellt, studera och pröva annat arbete

6 Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

7 Arbetsskadeförsäkringen

7.1 Tillsätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)