En ny svensk Israelpolitik

Motion 2022/23:1366 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)

av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)

 

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska flytta Sveriges ambassad från Tel Aviv till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör inrätta ett svenskt kulturcenter i Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU villkorar biståndet till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige omgående bör verka för att ställa motkrav på stöd till den palestinska myndigheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska agera för att avveckla UNRWA och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att definiera BDS-rörelsen som antisemitisk och tillkännager detta för regeringen.
  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU ska inrätta en strategisk stratcom-enhet mot iransk desinformation och tillkännager detta för regeringen.

Israel är mellanösterns enda demokrati. Sverige var en av de länder som jobbade aktivt för att statens Israel födelse 1948 och under många år hade Sverige och Israel goda relationer. Under senare år har relationen mellan Sverige och Israel varit kantad av konflikter som kännetecknas av att Sverige ensidigt har kritiserat Israel. Glädjande nog har relationen förbättrats på senare tid. Nu är det dags för Sverige att ta nya steg för att stärka relationen mellan våra länder.

 

I denna motionen lyfter jag fram fem steg som Sverige borde ta.

 

Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad – flytta Sveriges ambassad dit

Jerusalem har aldrig varit huvudstad i något annat land än Israel. Ändå fortsätter det internationella samfundet att ignorera att Israel skulle ha rättmätiga anspråk på staden. Särbehandlingen av Israel måste upphöra. Sverige bör snarast ska erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Som ett första steg bör Sverige snarast inrätta ett officiellt svenskt kulturcenter i Jerusalem. Därefter ska processen påbörjas för att flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem.

 

Villkora biståndet till Palestinska myndigheten

Sverige är en stormakt när det gäller bistånd, inte minst till Palestina. Det är därför viktigt att titta på vart svenska biståndspengar går och hur vi använder den position vi har.

 

Att svenska biståndspengar hamnar i dömda terroristers fickor är förkastligt och måste få konsekvenser. Det är därför dags att sätta stopp för allt bistånd till Palestinska myndigheten så länge dess företrädare ägnar sig åt terrorhyllningar och uppvigling till våld mot israeler och så länge vi inte ser tydliga förbättringar av situationen för mänskliga rättigheter.

Den palestinska sidan har tackat nej till alla israeliska erbjudanden om fred som följd av Osloavtalet. Sexton år har gått sedan det hölls val i Palestina. I en tid när arabiska stater upprättar diplomatiska och ekonomiska relationer med Israel isolerar sig Palestinska myndigheten alltmer.

Palestinska myndigheten har i sin roll som det palestinska folkets företrädare det yttersta ansvaret för sina invånare. Nu krävs det att det internationella samfundet tar sitt ansvar och sätter press på ledarskapet att vända den negativa utvecklingen.

 

 

Avveckla UNRWA

Medan resten av världens ca 100 miljoner flyktingar faller inom UNHCR:s gebit har de palestinska flyktingarna ett eget organ, UNRWA. 1948 fanns det 700 000 registrerade palestinska flyktingar – idag uppgår de till över fem miljoner. Till skillnad från andra flyktingar som blir av med sin flyktingstatus när de inte längre befinner sig på flykt går det palestinska flyktingskapet i arv. På så sätt bidrar UNRWA till att späda på konflikten ytterligare. Medan UNHCR arbetar för att integrera flyktingar i sina nya hemländer förpassas nya generationer palestinier till bidragsberoende i UNRWA:s flyktingläger. Detta är ovärdigt och omänskligt.

 

Därför bör den svenska finansieringen av UNRWA upphöra och ansvaret för de palestinska flyktingarna överföras till UNHCR.

 

Definiera BDS-rörelsen som antisemitisk

Många hatkampanjer mot Israel är utstuderade och välorganiserade. Vid återkommande tillfällen har Boycott, Divestment and Sanctions rörelsens företrädare avvisat tanken på en tvåstatslösning och ifrågasatt Israels rätt att existera. Detta är mycket allvarligt. Sverige bör följa Tysklands och USA:s exempel, att definiera BDS-rörelsen som antisemitisk och stoppa dess finansiering.

 

Strategisk kommunikation mot iransk desinformation

Sverige och EU måste ta upp kampen mot de islamistiska krafter som hotar den judiska statens existens. EU har sedan länge byggt upp en förmåga att bemöta rysk desinformation och otillbörlig påverkan. Detta arbete bör utvidgas till att även omfatta Iran. Sverige ska driva på för att EU inrättar en sådan stratcom-enhet inriktad på att bemöta iransk desinformation.

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)