En ny uppdaterad nationell cancerstrategi

Motion 2018/19:2881 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Sammanfattning

Vi föreslår att det tas fram en ny uppdaterad nationell cancerstrategi. Den bör bland annat innehålla följande:

Resurser inom ramen för kömiljarder ska användas till att korta köerna inom cancervården kopplat till de standardiserade vårdförloppen.

Avsätt varje år till cancervården specifika resurser under åren 2019–2021, varav en del riktat direkt till barncancervården.

Ökad nationell samordning gällande cancervården inom ramen för den nationella cancerstrategin.

Se över möjligheten att införa en nationell samordning och strategi av långsiktig planering för att säkerställa kompetens- och personalförsörjning.

Säkerställ att de idag existerande standardiserade vårdförloppen inom cancervården är implementerade och efterföljs.

Fortsätt koncentrationen av den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)