En nystart i socialtjänsten - förbättra barns uppväxtvillkor

Motion 2015/16:2482 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2015/16:2482

av Cecilia Widegren m.fl. (M)

En nystart i socialtjänsten – förbättra barns uppväxtvillkor

1.    Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Moderata värderingar och utgångspunkter

4Alliansregeringens social- och barnreformer

4.1 Stärkt skydd för barn som far illa

4.2 Kvalitetssatsning – kvalitetsregister och öppna jämförelser

4.3 Tillsynsreform – minimera risk för vanvård

4.4 Möjlighet att ta ut samtidig föräldrapenning

4.5 Jämställdhetsbonus

4.6 Fritidspeng för ekonomiskt särskilt utsatta barn

4.7 Särskild föräldrastödssatsning

4.8 Särskilda bidraget för barn inom ramen för bostadsbidraget

4.9 Möjlighet till kommunalt vårdnadsbidrag

5Tio samhällsutmaningar inom socialtjänsten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)