En översyn av RUT- och ROT-tjänster utomlands

Motion 2020/21:1661 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för ROT- och RUT-tjänster med syftet att endast tillåta dessa avdrag i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskar som betalar skatt i Sverige och äger bostäder i ett annat EU-land kan göra avdrag för ROT- och RUT-tjänster som utförs där.

Svenska skattebetalare har de senaste fem åren sammanlagt fått betala 237 mkr - främst till utländska företag för ROT-arbeten utförda i Spanien, Frankrike, Finland, Italien och Danmark. Dessa är de fem länder som det har utbetalats störst belopp per år till sedan 2015. Spanien står för 70 procent av den totala summan. Därmed är detta en avdragsmöjlighet som inte går i linje med ROT-avdragets ursprungliga tanke om att skapa jobb och minska svartarbetet i Sverige.

Det ligger också nära till hands att anta att skattesubventionen särskilt gynnar hög-inkomsttagare, varför avdraget även är problematiskt ur ett fördelningspolitiskt

perspektiv.

Att regeringen har sänkt ROT-avdraget från 50 till 30 procent är rimligt. Möjligheten att använda skatteavdraget utomlands kvarstår dock fortfarande. Svenska skattepengar tillåts subventionera poolbygge och badrumsrenovering på franska Rivieran eller i Costa del Sol som utförs av utländska företag som inte betalar skatt i Sverige.

Vi anser att en översyn av ROT- och RUT-avdragets regelverk utomlands skyndsamt bör genomföras.

Pia Nilsson (S)

Olle Thorell (S)

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)