En pension att kunna leva på

Motion 2019/20:1163 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur skatten för pensionärer kan sänkas kraftigt genom exempelvis ett höjt och enhetligt grundavdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många pensionärer har i dag väldigt knappa marginaler och har svårt att få vardagen att gå ihop. Anledningarna kan vara flera, såsom deltidsarbetande, hemmavarande med barn eller perioder av sjukdom. Gemensamt för många pensionärer är dock att det är alldeles för svårt för dem att leva på sin pension när skatten är dragen. Många gånger är det alltså skatten som har tvingat pensionärer till socialkontoret för att de inte har råd med en ny vinterjacka eller nya vinterskor. Sverige borde kunna bättre för att alla de människor som har arbetat stora delar av sitt liv och byggt upp vårt samhälle ska få ett värdigt liv efter pensioneringen.

Cirka 327000 pensionärer uppbär offentlig försörjning i form av exempelvis bo­stadsbidrag, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd, ekonomiskt bistånd eller etablerings­ersättning. Deras genomsnittliga pension är cirka 120000 kronor per år. På så låga inkomster är det orimligt att över huvud taget behöva betala skatt. Därför borde det utredas hur skattenivån för ålderspensionärer kan sänkas så att man som pensionär har tillräckligt över efter skatt så att pensionen räcker till viktiga saker som bostad, mat, kläder, eventuella avgifter för vård och omsorg, en meningsfull fritid och andra nöd­vändiga omkostnader.


En tänkbar väg är att kraftigt höja grundavdraget och göra det enhetligt för pension­ärer så att de med allra lägst pension helt slipper att betala skatt. På ålderns höst ska inte det offentliga ta så mycket i skatt med ena handen att man ska behöva stå med mössan i handen och buga inför en myndighetsbyråkrat för att få tillbaka från den andra handen.

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)