En politik för barnets bästa

Motion 2009/10:So512 av Eva Olofsson m.fl. (v)

av Eva Olofsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:So512

av Eva Olofsson m.fl. (v)

En politik för barnets bästa

v322

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Gör barnkonventionen till svensk lag 4

5 Avskaffa barnfattigdomen 5

6 Barns syn är en rättighet 7

7 Ekonomi ska aldrig vara ett hinder för barns hälsa 7

8 Skola och barnomsorg 8

9 Barn med funktionsnedsättning 9

9.1 Fritidshjälpmedel för barn 9

10 Barn och genus 10

11 Hbt-ungdomar 11

12 Socialtjänsten 11

12.1 Att ge stöd i tid 12

13 Barn och ungdomar på Sis-institutioner 13

14 Vanvårdsutredningen 14

15 Glömda barn har ofta glömda föräldrar 14

16 Nationellt kunskapscentrum för missbruksbehandling 15

17 Barn i psykiatrin 16

18 Omskärelse av pojkar 17

19 Våld
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)