En politik för psykisk hälsa

Motion 2021/22:734 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:734

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

En politik för psykisk hälsa

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Utgångspunkter för en god vård

3.1 Primärvårdens roll och uppdrag

3.2 Vårdgarantin

3.3 Rätt utbildad personal

3.4 Översyn av medicinering mot psykisk ohälsa

4 Barns och ungas rätt till adekvat vård

5 Suicidprevention och utredning

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning för att inrätta ett nationellt multidisciplinärt kunskapscentrum för ökad forskning om psykosociala faktorer i diagnostik och behandling av psykisk ohälsa i syfte att främja samverkan och kunskapsspridning inom området och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)