En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård

Motion 2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:So309

av Lars Ohly m.fl. (v)

En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 5

4 Sjukvården och samhället 6

5 Jämställd vård 6

6 Asylsökandes vård 7

7 Nationella minoriteter i vård och omsorg 7

8 Behoven går före vinsten 8

9 Sponsring i vården 10

10 En mer tillgänglig vård 11

11 En utvecklad primärvård 14

12 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården 16

13 Rätten till förnyad medicinsk bedömning 16

14 Genusperspektiv på patienträttigheterna 17

15 Kunskap är makt 17

16 Högspecialiserad vård 18

17 Demokratisk sjukvård 19

18 Jämlik personal 20

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (27)