En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:So463

av Lars Ohly m.fl. (v)

En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård

v321

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 8

4 Sjukvård, samhälle och folkhälsa 8

4.1 Gränsen för sjukvårdens område 9

4.2 Skärpta krav runt försäljning av tobak 10

5 Behoven ska styra – inte vinsten 11

6 Demokratisk och jämlik sjukvård 14

7 Sjukvårdens svåra prioriteringar 15

8 Jämställd vård 16

9 Hbt-personer i vården 17

10 Rätt till vård för alla 18

11 Äldre i hälso- och sjukvården 19

12 Primärvården 20

12.1 En utvecklad primärvård 21

13 Hyrläkare 22

14 Psykiatrisk hälso- och sjukvård 23

14.1 Personalrekrytering 24

14.2 Patientsäkerheten inom psykiatrin 25

14.3 Tvång kontra frivillig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (62)