En rättvis värld är möjlig

Motion 2009/10:U340 av Urban Ahlin m.fl. (s)

av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2009/10:U340

av Urban Ahlin m.fl. (s)

En rättvis värld är möjlig

s92017

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 4

1 Inledning 9

2 Solidaritetspolitik – vårt utvecklingssamarbete 11

2.1 Solidaritetspolitik 11

2.2 Politik för hållbar global utveckling 12

2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13

2.4 Klimatsmart bistånd 14

2.5 Konflikthantering, medling och fredsarbete 14

2.6 Kvalitetsförstärkning 14

2.7 Demokrati och mänskliga rättigheter 15

2.8 Jämställdhet 16

2.9 Ohälsa som hot mot utveckling 17

2.10 EU-bistånd 17

2.11 Multilateralt bistånd 17

2.12 Utvecklingssamarbete genom det civila samhällets organisationer 18

2.13 Urholkning av biståndet 18

2.14 Överföring till utgiftsområde 6 19

2.15 Swedfund 19

3 Globalisering 20

3.1 Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (93)