En rättvis värld är möjlig

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2010/11:U306

av Urban Ahlin m.fl. (S)

En rättvis värld är möjlig

S92028

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 4

1 Inledning 9

2 Solidaritetspolitik – vårt utvecklingssamarbete 11

2.1 Solidaritetspolitik 11

2.2 Politik för hållbar global utveckling 12

2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13

2.4 Klimatsmart bistånd 13

2.5 Konflikthantering, medling och fredsarbete 14

2.6 Kvalitetsförstärkning 14

2.7 Demokrati och mänskliga rättigheter 15

2.8 Jämställdhet 16

2.9 Ohälsa som hot mot utveckling 16

2.10 EU-bistånd 17

2.11 Utvecklingssamarbete genom det civila samhällets organisationer 17

3 Globalisering 17

3.1 Den svenska välfärdsmodellen behövs i globaliseringen 19

3.2 Fri, rättvis och hållbar handel 20

3.3 Finansiella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (88)