En rättvis värld är möjlig

Motion 2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S)

av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:U315

av Urban Ahlin m.fl. (S)

En rättvis värld är möjlig

S92034

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 4

1 Inledning 9

2 Solidaritetspolitik – vårt utvecklingssamarbete 11

2.1 Solidaritetspolitik 11

2.2 Politik för hållbar global utveckling 13

2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13

2.4 Klimatsmart bistånd 14

2.5 Konflikthantering, medling och fredsarbete 15

2.6 Kvalitetsförstärkning 15

2.7 Demokrati och mänskliga rättigheter 16

2.8 Svenskt demokratistöd till Nordafrika och Mellanöstern 17

2.9 Jämställdhet 18

2.10 Ohälsa som hot mot utveckling 19

2.11 EU-bistånd 19

2.12 Utvecklingssamarbete genom det civila samhällets organisationer 20

3 Globalisering 20

3.1 Den svenska välfärdsmodellen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (99)