En rättvis värld

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

av Urban Ahlin m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:U306

av Urban Ahlin m.fl. (S)

En rättvis värld

S29002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 4

1 Inledning 9

2 Utvecklingspolitik 11

2.1 Inledning 11

2.2 Utgångspunkter och resultatmål 12

2.3 Politik för global utveckling 13

2.4 Fattigdomsbekämpning, jobb och tillväxt 14

2.5 Jämställdhet och kvinnors rättigheter 15

2.6 Konflikthantering – fred och säkerhet 16

2.7 Demokrati och mänskliga rättigheter 17

2.8 Klimat 18

2.9 Det civila samhället och informationsarbete 19

2.10 Multilateralt och humanitärt bistånd samt bistånd via EU 19

2.11 Kvalitetssäkring av svenskt utvecklingssamarbete 20

3 Globalisering 22

3.1 Den svenska välfärdsmodellen behövs i globaliseringen 23

3.2 Fri, rättvis och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (98)