En samepolitik för framtiden

Motion 2021/22:2601 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2601

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En samepolitik för framtiden

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

3.1 Europarådets resolution om skydd för nationella minoriteter

4 Inrätta en sanningskommission

5 Nordisk samekonvention

6 Ratificera ILO 169

6.1 Girjasmålet

6.2 Samförstånd är vägen framåt

7 Implementera FN:s urfolksdeklaration

8 Konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

8.1 Regeringens förslag till konsultationsordning

9 Sametinget

10 Hot och hat mot samer

11 En modern samepolitik

12 Repatriering av samiska kvarlevor och heliga föremål

13 Nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa

14 Satsningar på de samiska språken

14.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)