Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen.

En samlad nationell strategi och handlingsplan för att bekämpa våld mot barn

Motion 2018/19:2641 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell strategi och handlingsplan för att bekämpa våld mot barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige utsätts barn för olika former av våld varje dag, trots att det är förbjudet. Det kan handla om fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse, upplevt våld mellan vuxna i familjen m.m. Våldet sker i hemmet, i skolan och i övriga samhället. Våldet utförs både av vuxna och av andra barn.

Barn som utsätts för våld påverkas negativt på olika sätt, både i barndomen och senare i vuxenlivet. Ofta handlar det om misslyckad skolgång, psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet, kriminalitet m.m.

Det är mycket viktigt att samhället gör allt i sin makt för att bekämpa detta våld. Skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen har ansvar för att skydda barnen från våld. Det finns stora brister och barn får inte det stöd som de har rätt till.

Det behövs stora och breda insatser för att förebygga, utreda och följa upp våld mot barn. Idag saknas en samlad nationell strategi och handlingsplan för att bekämpa våld mot barn; även Barnombudsmannen och Barnafrid i Linköping har lyft behovet av detta.

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)