En samordnad forsknings-, innovations- och näringspolitik

Motion 2009/10:N332 av Fredrik Schulte (m)

av Fredrik Schulte (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samordnad forsknings-, innovations- och näringspolitik.

Motivering

Sverige behöver stärka sin internationella konkurrenskraft med hälso- och sjukvården som en viktig tillväxtmotor. Detta är viktigt inte bara för företagen inom den så viktiga life science-branschen, utan även för Sveriges industriella framtid och innovationsföretagen i alla kunskapsintensiva branscher.

Genom vår vetenskapliga skicklighet är Sverige idag världsmästare på innovation men sämre på att omvandla detta övertag till växande företag och jobb. Förutom en handfull välkända multinationella bolag finns idag flera hundra små kunskapsintensiva bolag med potential att bli framtidens tillväxtmotorer och arbetsgivare. Dessvärre är dessa internationellt sett styvmoderligt behandlade och de få företag som lyckas ta sina produkter till marknaden bygger ofta sina fabriker i andra länder. Ett stort antal rapporter och utredningar från myndigheter och organisationer visar samma sak. Sverige riskerar därmed att misslyckas med det relativt enkla: att erbjuda förmånliga ramförutsättningar och regler till samhällsnyttiga företag, när vi redan klarat av det svåra: att vara nytänkande med kreativa idéer. Konsekvensen av detta är att Sverige tappar förmågan att behålla och utveckla innovationsföretag inom sektorer med hög kunskapsnivå. Därigenom ges de sämre förutsättningar än i andra länder att bidra till en stark framtida ekonomisk utveckling som kan trygga vår välfärd. Samordnar man inte forsknings-, innovations- och näringspolitiska åtgärder riskerar dessa företag att gå omkull eller flytta utomlands.

Life science-branschen är en framtidsbransch och ger en annan tillväxtmöjlighet i skuggan av satsningar på traditionella branscher som t.ex. bilindustrin.

Idag hamnar innovationsföretagen mellan stolarna. Satsningarna på ökad akademisk FoU kommer inte nå dem och exportstöden passar inte deras verksamhet. Dessa initiativ är av godo och nödvändiga, men det saknas en sammanhållen politik och struktur för att ta statens egna investeringar hela vägen till framgångsrika innovationsföretag. Därför behöver regeringen ta initiativ till en samordnad forsknings-, innovations- och näringspolitik med målet att bättre förvalta de investeringar i världsledande forskning och uppfinningsrikedom som samhället gjort.

Stockholm den 2 oktober 2009

Fredrik Schulte (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)