En skattereform som utjämnar dagens växande klyftor

Motion 2019/20:1418 av Olle Thorell m.fl. (S)

av Olle Thorell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att genomföra en skattereform vars syfte är att utjämna dagens växande ekonomiska klyftor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land under de senaste 30 åren, och när OECD rangordnar sina medlemsländer utifrån hur jämnt för­delade inkomsterna är tar sig Sverige med nöd och näppe in på topp tio.

Att värnskatten avskaffas vid årsskiftet kommer att öka de ekonomiska klyftorna, men det är inte ökade löneskillnader som framför allt driver på utvecklingen. I stället är det ökade kapitalinkomster hos den rikaste delen av befolkningen som är den huvudsak­liga anledningen till dagens växande ekonomiska ojämlikhet. Det handlar till exempel om bostadsförsäljningar, aktieutdelningar och ränteinkomster.

Sedan 2014 har den socialdemokratiskt ledda regeringen förstärkt välfärden med över 35 miljarder kronor och sett till att pensionärerna i snitt får 1600 kronor mer i plån­boken per månad. Åtgärderna har bidragit till att minska klyftorna. Likväl är det inte tillräckligt och allt fler oroas över konsekvenserna när den ekonomiska eliten i stadig takt distanserar sig från vanligt folk.

Allt för stora ekonomiska klyftor får negativa effekter på hela samhället, och de fattigaste drabbas hårdast. Vi vet att den förväntade livslängden för lågutbildade kvinnor har stagnerat i Sverige, och vi vet att det skiljer sex år i förväntad livslängd mellan en högutbildad och en lågutbildad man. Slutligen vet vi också att den ekonomiska politiken är det kanske vassaste instrumentet för att öka jämlikheten i Sverige.

Vi vill därför framhålla vikten av att regeringen säkerställer att den omfattande skattereform som enligt januariavtalet ska genomföras under mandatperioden utformas på ett sätt som bidrar till att utjämna dagens växande ekonomiska klyftor.

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)