En snabbare och effektivare tillståndsprocess

Motion 2020/21:327 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta skarpa deadlines för myndigheternas tillståndsgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av de stora problemen i samhället som hindrar investeringar är långa handläggnings­tider av ärenden.

Det kan handla om allt från gruvverksamhet till enskilda bygglov för privatpersoner.

Att ärenden drar ut på tiden skapar osäkerhet och onödig oro. Det låser också invester­ingskapital i osäkerhet och gör att byggnationer och annat inte kan komma igång.

I en tid där vi ser ut att gå mot lågkonjunktur och osäkerheten är stor behövs trygga investeringar mer än någonsin, inte minst för att ställa om vårt samhälle mot mer klimat­smart struktur. Vi kan då inte ha en myndighetsstruktur och ett domstolsväsende där långa handläggningstider bromsar utvecklingen.

Det bör därför införas en struktur med skarpa tidsgränser som ärenden ska handläggas inom. Vid särskilt svåra ärenden kan tiden utökas, men i enklare fall bör huvudregeln vara att de ärenden som inte handläggs i tid automatiskt blir godkända.

Rickard Nordin (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)