En social bostadspolitik

Motion 2009/10:C375 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:C375

av Lars Ohly m.fl. (v)

En social bostadspolitik

v428

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Rädda allmännyttan 5

3.1 Allmännyttan – syfte regelverk 5

3.2 Utredningen om allmännyttan 5

3.3 Utförsäljningarna av allmännyttan 7

3.4 Ett allmännyttigt bostadsföretag i varje kommun 8

3.5 Behovet av obligatoriska bostadsförmedlingar 9

4 Hyressättningssystemet 9

5 Självkostnadsprincipen 10

6 Påtaglighetsrekvisitet 11

7 Vinstutdelning 11

8 Hyresgästinflytandet vid försäljningar 11

9 Trygghet att hyra i andra hand 12

9.1 Andrahandsmarknaden 12

9.2 Kommunal förmedling av andrahandslägenheter 13

9.3 Stärkt skydd för andrahandsboende 13

9.4 Utökad kontroll
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)