En socialtjänst att lita på

Motion 2021/22:4167 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4167

av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

En socialtjänst att lita på

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Socialtjänstens medarbetare

Stärk socialsekreterarens kompetens och ansvar

Ett nationellt socialtjänstcentrum

Barn

Barnkonventionen som svensk lag

Barn i ekonomisk utsatthet

Höjt barnrelaterat bostadsbidrag

Fritidskort för barn

Barn som inte längre kan bo hemma

Förbättrade förutsättningar för barn i samhällets vård

Familjehem

Förstärkning av familjehem och jourhem

Möjliggör förlängd familjehemsplacering vid gymnasiestudier

Undvik omplacering av barn

Överväg vårdnadsöverflyttning oftare och tidigare

Tvångsvård

Boende för barn och ungdomar med samsjuklighet

Familjehem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)