En solidarisk beroendevård

Motion 2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:169

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

En solidarisk beroendevård

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Genusperspektiv

4 Samsjuklighet

5 Tillgång till sprutbyte och naloxon

6 Avkriminalisera eget bruk

7 Unga personer i riskzonen

8 Anhörigstöd

9 Tvångsvård

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en nationell samordnare med uppdrag att koordinera den nationella beroendepolitiken bör inrättas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nationellt kunskapscentrum för insatser mot narkotikarelaterade skador och dödsfall bör inrättas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-18 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)