En solidarisk och jämställd äldrepolitik

Motion 2009/10:So583 av Eva Olofsson m.fl. (v)

av Eva Olofsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:So583

av Eva Olofsson m.fl. (v)

En solidarisk och jämställd äldrepolitik

v310

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 5

4 Verklig valfrihet i vardagen i stället för marknadsanpassning 5

5 Stoppa nedskärningarna i äldre- och handikappomsorgen 7

6 Ett äldreomsorgslyft för ökad kvalitet 8

7 En god äldreomsorg för alla 9

7.1 Äldres psykiska hälsa 10

7.2 Multisjuka äldre 10

8 Stärk möjligheten att få äldreomsorg på egna modersmålet 11

8.1 Äldre invandrare 11

8.2 Nationella minoriteter 12

8.3 Teckenspråkig äldreomsorg 12

8.4 Värdig äldreomsorg för äldre med annat modersmål än svenska 13

9 Bättre och rättssäker demensvård 14

9.1 Bättre demensvård 14

9.2 Stärkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)