En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen

Motion 2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:47

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen

1                  Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Trygghet i anställningen ger en bättre arbetsmarknad för alla

4Minska de otrygga anställningarna

4.1Objektiva skäl för alla visstidsanställningar

4.2Inför en tydlig maxgräns för tidsbegränsad anställning

4.3Utredning om skydd mot missbruk av intermittenta anställningar

4.4Företrädesrätt till återanställning

4.5Tydligare personsamband vid vikariat

4.6Skyddad sysselsättningsgrad

5Ta bort tvåpersonsundantaget

6Stärkt reglering vid in- och uthyrning av arbetstagare

6.1Verka för en ändring av EU:s bemanningsdirektiv

6.2Permanenta behov ska inte tillgodoses
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-21 Granskad: 2016-09-26 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)