En starkare arbetsrätt för ökad trygghet

Motion 2020/21:176 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:176

av Ali Esbati m.fl. (V)

En starkare arbetsrätt för ökad trygghet

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Minska de otrygga anställningarna

4.1 Objektiva skäl för alla visstidsanställningar

4.2 Maxgräns för tidsbegränsad anställning

4.3 Skydd mot missbruk av intermittenta anställningar

4.4 Företrädesrätt till återanställning

4.5 Tydligare personsamband vid vikariat

4.6 Skyddad sysselsättningsgrad mot s.k. hyvling

4.7 Tydligare reglering av provanställning

5 Strejkrätt

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen (1982:80) om anställningsskydd bör ändras så att allmän visstidsanställning utgår och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-18 Granskad: 2020-09-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)