En starkare familjepolitik

Motion 2021/22:2613 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2613

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

En starkare familjepolitik

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Utvecklingen av familjepolitiken

3.1Avtrappning när bidrag upphör

3.2Bostadsbidraget

4En jämställd föräldraförsäkring med barnen i centrum

4.1Föräldraförsäkringen i familjer med fler än två föräldrar

4.2Deltagande under graviditeten

4.3Ersättningsnivåerna

4.3.1Se över grundnivån

4.4Utredningen om en modern föräldraförsäkring

4.4.1Ny modell för föräldrapenning

4.4.2Utredningens övriga förslag

5Omvårdnadsbidraget

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en strategi för att säkerställa att den ekonomiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)