En starkare liberal demokrati

Motion 2022/23:1882 av Malin Björk m.fl. (C)

av Malin Björk m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2022/23:1882

av Malin Björk m.fl. (C)

En starkare liberal demokrati

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Den liberala demokratin: historiska framsteg och nutida hot

Individ, stat och demokrati

Starkare och rättvisare demokratiska institutioner

Demokratins institutioner och hotet inifrån

Demokratins institutioner och hotet utifrån

Demokratins institutioner: politikens ansvar att förtjäna medborgarnas förtroende

Medborgerliga och politiska rättigheter som gör skillnad i människors vardag

Reformer för att stärka den personliga integriteten

Ta tillvara på mångfaldens möjligheter

Krafttag mot diskriminering och hatbrott

Hedersförtryck: ett hot mot individen och mot demokratin

Religionsfrihet i en sekulär stat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)
Behandlas i betänkande (16)