En tillgänglig sjukvård i världsklass

Motion 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2017/18:1638

av Per Ramhorn m.fl. (SD)

En tillgänglig sjukvård i världsklass

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Motivering

4Offentligt anställda

4.1Stimulera och ge incitament till utbildning

4.1.1Kompetenslyft för sjuksköterskor

4.1.2Undersköterska, ett legitimationsyrke

4.2Vårdservicepersonal inom sjukvården

4.3Vårdnära administratörer (läkarsekreterare)

4.4Utökad möjlighet till heltid i offentlig sektor

4.5Utökad rätt till deltid

4.6Avveckling av de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete

4.7Stimulansbidrag för slopad karensdag

4.8Förbättrade förutsättningar för läkare och sjuksköterskor i glesbygden

4.9Noggrann uppföljning av stimulansbidragen

4.10Rätt till säker arbetsplats

5Ökade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (88)