Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

En trygg familjepolitik med barnet i centrum

Motion 2021/22:2381 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:2381

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

En trygg familjepolitik med barnet i centrum

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 Motivering

2 Besök hos mödravården

3 En utökad och humanare graviditetspenning

3.1 Graviditetsdagar

4 Ett mer behovsanpassat barnbidrag

4.1 Skattereduktion istället för flerbarnstillägg

4.2 Bidrag till ensamstående

4.3 Bidrag till förstföderskor

5 En generös och flexibel föräldraförsäkring

5.1 Valfrihet inom föräldrapenningen- avskaffa reserverade månader

5.2 Ökad flexibilitet för familjen, med barnets bästa i fokus

5.3 En stärkt föräldraförsäkring

5.4 Snabbhetspremie - ökad tidsram för skyddande av den sjukpenningsgrundande inkomsten

5.5 Öka antalet dubbeldagar

5.6 Utökad sorgepeng

5.7
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)