En trygg och rättssäker socialtjänst

Motion 2021/22:3810 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:3810

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

En trygg och rättssäker socialtjänst

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Barnkonventionen

Den viktiga socialsekreterarens roll

Arbeta för god arbetsmiljö med ökad kontinuitet och erfarenhet

Karriärstege och legitimationskrav

Stärk det förebyggande arbetet inom socialtjänsten

Vikten av tidiga insatser

Ökad samverkan – ungdomar på glid

Familjehem och jourhem

Certifiering av familjehem och jourhem

Nationellt register

Stärkt dokumentation av placerade barn

Stärkt tillsyn och sanktioner

Trygga placeringar med barnets bästa i fokus

Barnombud

Barns rätt och stöd i tvister mellan vårdnadshavare

Kompetens om utsatta barns behov hos all personal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (69)