En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum

Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2019/20:3109

av Annie Lööf m.fl. (C)

En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum

Stärkt patientlag för att korta köerna

Förbättrad information om väntetider inför behandling

En nationell informationsportal för stärkt patientmakt

Ett skärpt ansvar för kortare väntetider

Medarbetare i vården ska finnas närmare medborgarna

Utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor

En ny specialistnivå för sjuksköterskor

Standardiserad utbildning för undersköterskor

Tidigare upptäckt av psykisk ohälsa

Kunskap om elevhälsa på rektorsprogrammet

Stärkt ledarskap för elevhälsan

Livskunskap för stärkt elevhälsa

Fysisk aktivitet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)