En tydligare röst för fred mellan Israel och Palestina

Motion 2013/14:U281 av Thomas Strand och Peter Hultqvist (S)

av Thomas Strand och Peter Hultqvist (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska öka ansträngningarna för en fredlig lösning mellan Israel och Palestina.

Motivering

Palestinafrågan har varit kärnan i Mellanösternkonflikten i mer än åtta decennier. Många försök till fredslösningar har tagits, men lika ofta har dessa ansträngningar slutat i besvikelse och frustration. Ytterst är det den palestinska och den israeliska civilbefolkningen som drabbats av alla dessa misslyckanden.

Vi får aldrig ge upp tron på fred, frihet och demokrati i Israel och Palestina. Både de israeliska och palestinska folken har rätt att leva i trygghet i två stater inom säkra och erkända gränser.

Det är hög tid att flytta fram positionerna. Vi kan inte längre låta Israel och de stater som stödjer Israel diktera villkoren för fredsprocessen. Sverige är en självständig stat som kan föra en självständig konstruktiv utrikespolitik som sätter agendan för andra självständiga stater som inte stillatigande vill åse hur möjligheter till fred i Mellanöstern går om intet.

Omvärlden måste säkra den humanitära situationen i Gaza och motarbeta alla åtgärder som skulle försvåra en tvåstatslösning. Att Israel tillåts bryta mot folkrätten genom bosättningar på de ockuperade områdena är något som motverkar en tvåstatslösning och måste få ett slut.

Vi vill därför uppmana den svenska regeringen att ytterligare öka ansträngningarna för en fredlig lösning av konflikten mellan Israel och Palestina. Dels behöver Sveriges röst bli ännu tydligare, dels måste Sverige öka ansträngningarna för att EU ska bli en enig och aktiv aktör för fred mellan Israel och Palestina.

Stockholm den 3 oktober 2013

Thomas Strand (S)

Peter Hultqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)