Energi

Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:N425

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Energi

S11005

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

En socialdemokratisk energipolitik för hållbarhet och konkurrenskraft 5

Energieffektivisering 5

Industrin 5

Bostäder 6

Transport 6

Förnybar energi 7

Elcertifikatssystemet 7

Solkraft 7

Vindkraft 8

Vågkraft 9

Vattenkraft 9

Ny förnybar energiteknik 10

Andra energislag 10

Kärnkraft 10

Naturgas 11

Biogas 11

Energimarknader 12

Internationell elmarknad och utlandsförbindelse 12

Eldistribution och elmarknad i Sverige 12

Kommunala energibolag 13

Insatser för en fungerande elöverföring 13

Riksrevisionens granskning av regeringens hantering av elnäten 13

Effektiv överföringskapacitet 13

Elområden 14

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)