Energidrycker

Motion 2005/06:Ub321 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (c)

av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det behövs mer forskning för att bedöma riskerna med konsumtion av energidrycker bland barn och unga.

Motivering

Energidrycker har fått stort genomslag bland främst barn och unga människor. Det är vanligt att dricka vid träning, men de används också på lördagskvällen när man blandar dem med alkohol. Koffeinhalten i vissa av dessa drycker motsvarar många koppar kaffe. Det finns spekulationer och viss forskning om att det finns risker med konsumtion i samband med fysisk ansträngning eller alkohol. I flera länder finns redan förbud mot dessa drycker, men vi anser att det behövs mer forskning för att se om det finns orsak att gå längre än att bara varna för en stor konsumtion av energidrycker bland barn och unga.

Stockholm den 28 september 2005

Annika Qarlsson (c)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)