Engångsbestick i plast

Motion 2017/18:1393 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att förbjuda engångsbestick i plast och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Plastskräp orsakar idag stor skada på djur och natur. Stora delar av världens hav och skogar är redan nedskräpade av plast, vilket på sikt utgör ett allvarligt hot mot jordens ekosystem. För att komma till rätta med dessa miljöproblem behövs många insatser framöver.

Ett steg på vägen skulle vara om Sverige förbjöd engångsbestick i plast. Det finns redan flera nedbrytbara alternativ att använda istället.

Med anledning av den här bakgrunden vill jag lyfta behovet av att överväga möjligheten att införa ett förbud mot engångsbestick i plast i Sverige eller på EU-nivå.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)